Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
7. června 2023 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek
  Home
  CHI SIAMO
  Home

 Prohlášení o soukromí


SANTI SRL se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web SANTI SRL a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu SANTI SRL souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

SANTI SRL shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. SANTI SRL také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na SANTI SRL automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou SANTI SRL využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu SANTI SRL.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu SANTI SRL, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: SANTI SRL nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

SANTI SRL doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na SANTI SRL. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. SANTI SRL nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo SANTI SRL a rodinu webů SANTI SRL.

Použití osobních informací

SANTI SRL shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu SANTI SRL a k poskytování služeb, o které jste požádali. SANTI SRL také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z SANTI SRL a jeho přidružených částí. SANTI SRL vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. SANTI SRL neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. SANTI SRL Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc SANTI SRL může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb SANTI SRL a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

SANTI SRL nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

SANTI SRL udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu SANTI SRL za účelem zjištění, jaké služby SANTI SRL jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům SANTI SRL, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web SANTI SRL prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící SANTI SRL nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku SANTI SRL a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů SANTI SRL nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web SANTI SRL používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky SANTI SRL nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti SANTI SRL, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb SANTI SRL nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

SANTI SRL zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. SANTI SRL uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

SANTI SRL vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se SANTI SRL nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte SANTI SRL na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
SANTI SRL VIA ROMA 23 55038 SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU) P.I. 01439450469   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2023 by DotNetNuke Corporation